Grasbrann på Manger i natt

  • Illustrasjon FOTO: Elise Årdal