Så mykje reiser ordførarane våre

  • TOG: Ordførar i Gulen, Hallvard H. Oppedal, tar gjerne nattoget til Oslo når han har ærend i hovudstaden. FOTO: Ketil Tjore