No kan du søkja om bustad på Lindås

  • Mary Jorunn Seljevoll i Lindås kommune og dagleg leiar Trond Lomsøy i Lindås Tomteselskap klare til å ta imot søknader frå folk som kan tenkja seg bustad i det nye prosjektet på Lindås. FOTO: Privat