Ulukkesstatistikken oppfyller ikkje krava, meiner vegvesenet

  • STYGT: Langs Fv57 er det ifølgje vegvesenet berre eit ulukkespunkt som kvalifiser til slik skilting Ståle Hauge ønskjer, og det er ikkje her på Bruvoll. FOTO: Erlend Nordland Kristiansen