Gulen ventar på svar om kommuneinntekter

  • AVVENTAR: Eit av Gulens usikkerheitsmoment er kva som skjer med inntekta kommunen har hatt frå deponeringa av lågradioaktivt avfall i Sløvåg. FOTO: Erlend Kristiansen