Tek opp kampen for lokalbåtruta

  • FRAM TIL SOMMAREN: M/B Ospenes går i rute på Osterfjorden. Når dagens avtale går ut til sommaren 2018, vil fylkesrådmannen kutta ruta. FOTO: Privat