Forsiktige med havbruksmillionane

  • NYE KONSESJONAR: Sal av nye oppdrettskonsesjonar gjev pengar til kommunar og fylkeskommunar over heile landet. FOTO: KETIL TJORE