Røykutvikling frå vogntog på Flatøy

  • RAKT PÅ STADEN: Brannmannskap kom raskt til staden der vogntoget stod. FOTO: Elise Årdal