Dette er Venstre i Alver

  • DETTE ER ALVER VENSTRE: Framme Venstre-veteranane Arne Villanger (til venstre) og Ove Jan Paulsen. Bak frå venstre Sigstein Aarhus (leiar nominasjonsnemnda), Bård Mangerøy (nestleiar), Rolf Nesheim (styremedlem), Birgit Haugen Pihl (kasserar), Helge Fjellanger (leiar), Marius Hellan Hindenes (styremedlem), Lars Barstad (varamedlem) og Sveinung Toft (leiar programnemnda). Styremedlem Agnes Hoshovde Bernes og vara til styret Bjørg Murberg var ikkje tilstades då fotoet vart teke. FOTO: Baard Kristian Mangeroey