Gulatinget inn i varmen

  • BYGG: Visningsbygget på Gulatingsstaden på Flolid (bildet) er teke inn att i fylkesbudsjettet i Sogn og Fjordane. FOTO: LIVAR AKSNES