Brukar båtpengar på meir buss

  • STYRKA BUSSEN: Fylkesrådmannen meiner Nordhordlandsregionen har meir igjen for å auka busstilbodet enn ein ekstra avgang med båten.