600 personar på Spurkeland vikinggard sitt Julespel

  • HÅKON DEN GODE FORTEL: Dei hadde i år sett julespelet inn i vikingsamanheng og den tid då Håkon den Gode, her spelt av Ole Kristian Kjenes, kristna Noreg.
    1/6