Kyrkja må forsterkast, men prisen har auka kraftig

  • STENGJER FRÅ 5. OKTOBER: Manger kyrkje vert snart stengd i minst eit halvår, med visse unntak.