Dobbel drift i Matre-kraftverket

  • PELTON: Slike turbinar gjer framleis nytte for seg i BKK sitt kraftanlegg på Matre. FOTO: KETIL TJORE