Alle einingar må kutta i Austrheim

  • FASIT PÅ TORSDAG: Austrheim kommunestyre får torsdag dei endelege 2017-tala frå økonomisjef Olav B. Andersen. FOTO: KETIL TJORE