Påkjørsle bakfrå ved Sløvåg

  • FOTO: Gunn Berit Wiik Berg