Klare for hektisk, men viktig utbygging

  • KLAR: På eitt år skal Magne Hope AS forvandla infrastrukturen på Mongstad sør og gjera Storemarka næringsområde til eit framtidsretta og attraktivt område som vil gi mange nye arbeidsplassar til regionen. Frå venstre: Byggeleiar i Lindås kommune, Arne Eikefet, ordførar Astrid Aarhus Byrknes og dagleg leiar i Magne Hope As, Øystein Hope. FOTO: Gunn Berit Wiik