– Planane i Midtmarka, gjer at ein kan byggja mindre i Lonane

  • Denne illustrasjonen viser korleis ein ser for seg at Midtmarka på Flatøy kan byggjast ut. FOTO: Illustrasjonane av Midtmarka er laga av 3RW arkitekter, og henta frå Meland kommune.