Ein bilist mista lappen og 56 fekk bot

  • Illustrasjonsbilde: Politiet fekk god fangst fleire stader torsdag. FOTO: Kjell Arne Steinsvik