Går for eit overskot på 1,6 mill i 2018

  • GÅR FOR PLUSS: I 2018 budsjetterer rådmannen med driftsinntekter på 75.801 millionar kroner og eit netto driftsoverskot på 1,6 millionar, tilsvarande 2,1 prosent. I fjor budsjetterte dei med eit netto driftsresultat på vel 2 millionar (2,8 prosent).