Vegen kan bli 80 millionar dyrare enn planlagt

  • Bilar som må rygga og smyga seg forbi kvarandre er eit vanleg syn på vegstrekninga mellom Fosse og Moldekleiv. Vegstrekninga er planlagt utbetra som ein del av Nordhordlandspakken. FOTO: Arkiv