Skal jekkast beinare og støttast med stål

  • UTE AV LIKEVEKT: Det er ikkje vanskeleg å sjå at noko er gale i Manger kyrkje.