Jenteinvasjon på Nyttårscupen på Lindås

  • HUNDVIN VILLSAU: Denne gjengen var «på beite» i Lindåshallen nyleg. Oppe til venstre: Grethe Cop Lam, Julianne Willsau, Spekekjøtt, Nei TIl Fårikål, Milomyk, Lammeskanke, Ullemi. Nede til venstre: LammeLene, Janne Smalabæ, Janne Lammelårhøna, Grimstad, Fårepølse, Sauen Sheanette. Framme: Lille Lammelår (Også Bæææntee Fivelsdal høyrer til i flokken). FOTO: Erlend Kristiansen