Sikra siger for Hordaland i kretskampen

  • TRIO FRÅ AKS-77: Phillip Morken (frå venstre), Johannes Hopland og Eivind Langøy var med på Lerøy-leikane sist helg. FOTO: Aks-77