Skiklubb med suksess: David (1,5 år) med knalldebut i sporet

Tom-Kristian og Vibeke Thorsen er begge aktive foreldre i skiklubben Foto: Monica Skjelanger Reknes

Interessa for aktivitetar i nærområdet har auka sidan pandemien braut ut for snart eitt år sidan.

  • Monica Skjelanger Reknes

Trass ein våt og snøfri fjorårssesong, har medlemstal og deltaking på trening auka den siste tida.

Les hele saken med abonnement