Skal bestiga alle kommunetoppane!

  • ASKØY: Greide det! Kommunetopp nummer 22 er nådd, Kolbeinsvarden på Askøy. FOTO: Lillian Bondevik