«Evigunge» Helge Brekke med tydeleg bodskap om alderdom

Strilen møter den profilerte mannen i starten av Brekkeløypa. Helge Brekke kjem imot underteikna med eit smil. Løypa viser seg frå den beste sida si i solskinet.

– Då me starta med Brekkeløypa, ville folk lage ein rett bane, med omsyn til proffidretten. Det ville me ikkje. Sjå på løypa no, den går i eitt med naturen.

Les hele saken med abonnement